smile
CacheNameFoundsDNFFavOwnerEst.
GC3G477#16 SMILE30110GeoRibatejo
GC3G47B#19 SMILE29000GeoRibatejo
GC3G478#17 SMILE28910GeoRibatejo
GC3G479#18 SMILE28630GeoRibatejo
GC3G47C#20 SMILE28810GeoRibatejo
GC3G47F#23 SMILE28700GeoRibatejo
GC3G47H#25 SMILE28551GeoRibatejo
GC3G47E#22 SMILE28010GeoRibatejo
GC3G47G#24 SMILE28700GeoRibatejo
GC3G47D#21 SMILE28310GeoRibatejo
GC3G47MBónus #2 SMILE247163GeoRibatejo
GC3G47JBónus #1 SMILE252362GeoRibatejo
GC3G46M#1 SMILE36200GeoRibatejo
GC3G46N#2 SMILE35120GeoRibatejo
GC3G46P#3 SMILE336100GeoRibatejo
GC3G46V#6 SMILE31920GeoRibatejo
GC3G46Q#4 SMILE33130GeoRibatejo
GC3G46X#8 SMILE31100GeoRibatejo
GC3G46W#7 SMILE31210GeoRibatejo
GC3G46R#5 SMILE32000GeoRibatejo
GC3G471#11 SMILE30510GeoRibatejo
GC3G46Y#9 SMILE31300GeoRibatejo
GC3G470#10 SMILE30820GeoRibatejo
GC3G473#12 SMILE30500GeoRibatejo
GC3G474#13 SMILE30800GeoRibatejo
GC3G476#15 SMILE30100GeoRibatejo
GC3G475#14 SMILE29530GeoRibatejo